Transportni kontejneri MEGC ili AB-roll se koriste za skladištenje i transport velikih količina tehničkih plinova, stlačenog prirodnog plina (CNG) ili vodika. Konstrukcija i proizvodnja kontejnera sukladna je normama ADR/RID/IMDG i usklađena s dimenzijskim normama.