Vitkovice Milmet S.A., jedan od najvećih svjetskih proizvođača bešavnih i šavnih boca, s tradicijom dužom od 130 godina, proizvodi široki spektar propan butan boca od 0,5kg do 45kg kapaciteta za primjenu u:

  • Kampiranje , boce kapaciteta: 2kg; 3kg; 5kg
  • Kućanstvo, boca kapaciteta 10kg
  • Viličare, boce kapaciteta 11kg s usponskom cijevi
  • Industrija, boce kapaciteta 35kg; 45kg
  • Rashladna tehnika, boce kapaciteta 25kg