Virtualni plinovod je koncept grupe proizvoda koji zamjenjuje fizičke plinovode i omogućava opskrbu prirodnim plinom korisnicima na lokacijama gdje ne postoji fizički dostupan plinovod (industrijska postrojenja, škole, manji gradovi, sela i slično).

Nudimo kompletno rješenje opskrbe prirodnim plinom od izvora do mjesta potrošnje uključujući:

  • Punionicu SPP-a
  • Transport plina (kontejner/trajler)
  • Povezivanje i redukcija tlaka na mjestu potrošnje (lokalni plinovod)